Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích và phạm vi sử dụng

  Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website http://onways.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH OnWays.
Chính sách này mô tả cách OnWays tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên http://onways.vn. Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website được hiểu là Khách hàng đã đọc, hiểu và tuân thủ. Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi và bổ sung của Chính sách. Phiên bản sửa đổi và bổ sung Chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên website.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin
  Khi khách hàng thực hiện giao dịch trên http://onways.vn, Khách cần cung cấp 1 số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch để được áp dụng những chính sách ưu đãi dành cho Khách hàng.
  Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. OnWays không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
2.2. Về việc lưu trữ và bảo mật thông tin riêng
  Mọi thông tin Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và OnWays đều lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của OnWays.
  OnWays có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin Khách hàng. OnWays cũng thường xuyên phối hợp cùng các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho Thông tin Khách hàng khi Khách hàng truy cập và đăng kí mua hàng.
  Các thông tin thanh toán của Khách hàng đều được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ (Số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của OnWays. Giao dịch thanh toán của Khách hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của OnWays.
2.3 Về việc chia sẻ thông tin Khách hàng
  OnWays không cung cấp thông tin Khách hàng cho bất kì bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của Pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để OnWays cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho Khách hàng (ví dụ: cung cấp thông tin giao nhận cho bên vận chuyển v..v).
  Ngoài các trường hợp nêu trên, OnWays sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ Thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, OnWays cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.
2.4. Chỉnh sửa thông tin cá nhân
  Các thông tin cá nhân cần được chỉnh sửa vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua email customercare@onways.vn.
2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
  Bất cứ khi nào Khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến hotline OnWays 1800 6526-1.

3. Cam kết bảo mật thông tin
  OnWays cam kết tất cả các thông tin và dữ liệu Khách hàng đều được bảo mật và chỉ dùng cho việc giao dịch đơn hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Không phát tán hay để lộ thông tin cá nhân Khách hàng.