Chính sách đổi hàng

 

Lưu ý:
* OnWays không đảm bảo mặt hàng quý khách muốn đổi trả sẽ còn hàng, nếu trong trường hợp sản phẩm quý khách muốn đổi đã hết hàng, xin quý khách chọn sản phẩm khác.
* Đối với sản phẩm đặt hàng online
1. Quy định đổi trả như trên.
2. Quý khách chủ động đem lại cửa hàng gần nhất hoặc gửi chuyển sản phẩm cần đổi lại địa chỉ gửi hàng, chi phí ship được tính như sau:
    - Do nhu cầu phát sinh từ khách hàng: Khách hàng chịu phí.
    - Do phát sinh sự cố phía cửa hàng (sai thông tin đặt hàng), do sản phẩm: CoupleTX/ONWAYS chịu phí.

3. Các trường hợp không được đổi trả hàng bao gồm:
- Sản phẩm áp dụng voucher giảm giá

- Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mãi