CHÍNH SÁCH GIẢM 50% KHI KHÁCH HÀNG GIẢM SIZE

Nhằm khuyến khích tinh thần tập luyện và giúp khách hàng đồng hành cùng thương hiệu tốt hơn, ONWAYS giảm 50% cho đơn hàng tiếp theo khi mua sản phẩm áo/ quần cùng loại với size nhỏ hơn.

Điều kiện áp dụng:

1. Chỉ áp dụng giảm giá cho các sản phẩm cùng loại đã mua.

2. Áp dụng giảm từ size lớn xuống tất cả các size nhỏ hơn 

3. Không áp dụng đối với sản phẩm đã mua có size nhỏ nhất.

4. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng 1 lần cho 1 loại sản phẩm áo và quần.