CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

MEMBER

VIP 1

VIP 2

VIP 3

KHI ĐẠT GIÁ TRỊ MUA HÀNG TÍCH LŨY

1.000 - 999.000VNĐ

1.000.000 - 2.999.000VNĐ

3.000.000 - 4.999.000VNĐ

>= 5.000.000VNĐ

ƯU ĐÃI THÁNG SINH NHẬT

10%

15%

15%

15%

CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM

Không áp dụng chương trình tích điểm

Trích 5% giá trị mua hàng quy đổi thành điểm tích lũy

Trích 7% giá trị mua hàng quy đổi thành điểm tích lũy

Trích 10% giá trị mua hàng quy đổi thành điểm tích lũy