Corona info

Coronavirus (2019-nCoV)
Cập nhật lần cuối lúc: 15:40:24 05/02/2020
Nguồn: WHO, CDC, NHC, DXY & Bộ Y Tế Việt Nam.
Số người nhiễm
24,564
+672 trong 24h qua
Tử vong
493
+66 trong 24h qua
Bình phục
923
+196 trong 24h qua