ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE ONWAYS

Quý khách hàng thân mến,

Công ty cổ phần thời trang thể thao ONWAYS, chủ sở hữu và quản lý website thương mại điện tử https://onways.vn (sau đây gọi là "Website ONWAYS"), xin trân trọng thông báo các điều khoản sử dụng website được thiết lập dưới đây. Quy định này được áp dụng để đảm bảo một môi trường trực tuyến an toàn và công bằng cho tất cả người sử dụng.

1. Phạm Vi và Chấp Nhận Điều Khoản Sử Dụng:
   - Website ONWAYS cung cấp một nền tảng cho phép người sử dụng truy cập, mua sắm, và đăng ký nhận thông tin khuyến mãi.
   - Việc truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo các quy định này, cũng như các cập nhật và thay đổi tương lai mà ONWAYS có thể thực hiện.

2. Đăng Ký và Quản Lý Tài Khoản:
   - Để trở thành thành viên, bạn cần đăng ký tài khoản và bảo mật thông tin đăng nhập của mình.
   - ONWAYS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn không bảo mật tài khoản của mình.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:
   - Tất cả nội dung trên website ONWAYS, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, và phần mềm, là tài sản của Công ty cổ phần thời trang thể thao ONWAYS và được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế.

4. Hành Vi Người Dùng:
   - Bạn phải cam kết sử dụng website chỉ cho mục đích cá nhân, không thương mại và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật liên quan.

5. Chấm Dứt Sử Dụng:
   - Bạn có quyền chấm dứt sử dụng website hoặc tư cách thành viên tại bất kỳ thời điểm nào.
   - ONWAYS cũng có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản sử dụng này.

6. Miễn Trừ Trách Nhiệm:
   - ONWAYS không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website, hoặc từ việc bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này.

7. Đóng Góp của Người Dùng:
   - ONWAYS hoan nghênh các đóng góp ý kiến từ phía người dùng và có quyền sử dụng các đóng góp đó mà không cần bất kỳ hình thức bồi thường nào.

8. Điều Khoản Bổ Sung:
   - Các phần khác nhau của website này có thể chịu sự điều chỉnh bởi các điều khoản bổ sung, và việc sử dụng của bạn đối với những phần đó phải tuân theo những điều khoản bổ sung đó.

Để đảm bảo việc sử dụng website ONWAYS một cách an toàn và hiệu quả, chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc kỹ và thường xuyên cập nhật về các điều khoản và chính sách của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng trên website và qua các kênh thông tin chính thức của ONWAYS.

THANK YOU FOR CHOOSING ONWAYS.