• Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070
 • Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070

Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070

SKU:508F200111

129,000₫

MUA THEO COMBO ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN !!!

Sex:
Size:

Hướng dẫn chọn size

Chính sách khách hàng thân thiết

 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-1kg_01_092323b7764746b6ad34116c9c09fae1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-1kg_02_608d93a301a340619597ad2c45f4f28b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-2kg_02_5092e5a6a334464a859b7f85542323c2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-3kg_01_a38e9ee7a38142528d1247dc10c4192c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-3kg_02_a995cb1c94c1444683792698d8383933.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-4kg_02_99684faab221430ca19589496ff63809.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-5kg_01_21fc0c8dbae142ee8d63f75d774ceec0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-5kg_02_803e84a9caec4e83b46d64b5c4989b04.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-6kg_02_b88d0a63d1d445cfb7e7303e1b1edf05.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-7kg_01_b7cc0e9934534318b47f2f8c6daa6c6a.png
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-7kg_02_a2b0aba22b534cf585c207ab9ba7f6e1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-8kg_02_bc33618061574f14b5d805fde2a47703.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-9kg_01_25fb5c380a1549498162f2bc713b08e5.png
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-9kg_02_082b5b4fe98344c9b55356db17580d49.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-10kg_02_0ed03dd623fb4b05bc0ca833f1b1adb4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-10kg_01_571dedd3f88645779f36869c5d01d7d8__2__a75a7516874e4942be4286d9f09a0ea5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-6kg_01_a9ad68e0251643f396f33cb6cfcf9260__2__3f2cd0f63b56487b9101747282f872e1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-4kg_01_c5f685ccb8844740a9e41c0c95095702__2__c8cc0a416d03489db76d1c634d07baff.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-2kg_01_7cbf2f9c0c304adcab31c2929dfa8006__2__659b3c23359047b09eb3cdebbac9a23c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/image_den-8kg_01_0628df728a214c79b27d2671d43b798c_master_d044bd07f7904fcab040f39adfefc2f2.jpg
Mô tả sản phẩm

Tạ tay - Studio Dumbbells LP8070 có thiết kế hình tam giác ngăn không cho tạ lăn đi. Lớp phủ làm giảm lực tác động lên sàn nhà, có thể dễ dáng lau chùi và vệ sinh tạ.

 • Chất liệu: Gang, vinyl
 • Các trọng lượng của tạ: 1Kg đến 10Kg
 • Màu: Đen

 • Tập luyện tại nhà
 • Hỗ trợ thực hiện được các động tác và đa dạng các bài tập

PERFECT OUTFIT

Discover it now