CHÍNH SÁCH - ĐIỀU KHOẢN ONWAYS PARTNER

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Đối Tác của ONWAYS và được xem là bản thỏa thuận giữa ONWAYS và Đối Tác của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Đối Tác của ONWAYS, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều có thể không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết. Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và ONWAYS sẽ không thông báo đến từng đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại vài tháng một lần để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.


1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. DOANH THU

Được hiểu là doanh thu phát sinh từ các sản phẩm, dịch vụ ONWAYS cung cấp, ONWAYS chỉ ghi nhận là doanh thu khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng.

1.2. ĐỐI TÁC CỦA ONWAYS

Được hiểu là những người đồng ý với thỏa thuận Đối Tác của ONWAYS và giới thiệu ONWAYS đến với khách hàng.

1.3. THÔNG TIN BẢO MẬT

Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác cũng như thông tin khách hàng của ONWAYS, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác đều được bảo hộ và bảo mật.

1.4. SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Đề cập đến những sản phẩm trang phục, phụ kiện thời trang thể thao được đưa ra trên website www.onways.vn.

1.5. TÀI KHOẢN ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Được hiểu như là tất cả khách hàng có giao dịch với ONWAYS được giới thiệu bởi một Đối Tác của ONWAYS.


2. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC CỦA ONWAYS

2.1. HOẠT ĐỘNG

Đối Tác của ONWAYS sẽ sử dụng nhiều cách của riêng mình để quảng bá cho ONWAYS. Trong thời gian ONWAYS không có chương trình quảng bá cụ thể nào thì bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quảng bá do chính Đối Tác đề xuất sẽ do chính Đối Tác chịu trách nhiệm. Những hoạt động liên quan đến các phương tiện truyền thông, các Đối Tác có trách nhiệm gửi thông tin và thông báo đến ONWAYS. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hay hậu quả tiềm tàng nào từ chương trình, ONWAYS có toàn quyền để yêu cầu chấm dứt chương trình.

2.2. THÔNG TIN QUẢNG BÁ

Tất cả thông tin quảng bá có thể được ONWAYS chia sẻ trên website của mình hoặc gửi cho Đối Tác. Đối Tác của ONWAYS có thể truyền thông và sử dụng các Tài liệu quảng bá của ONWAYS trên website hoặc các nơi khác để thu hút Khách hàng. Đối Tác của Haravan không được dịch, chỉnh sửa hay thay đổi bất kì Tài liệu quảng bá nào mà không có sự đồng ý của ONWAYS. ONWAYS có thể dừng bất kỳ chương trình truyền thông nào của Đối Tác nếu như chương trình đó có vấn đề hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi, uy tín và thương hiệu của ONWAYS.

Tóm lại, Đối Tác của ONWAYS sẽ dùng nhiều cách tốt nhất để giới thiệu ONWAYS đến với khách hàng thông qua việc sử dụng các thông tin, tài liệu quảng bá mà ONWAYS đã chia sẻ, không được phép thay đổi về nội dung, cách trình bày… và chỉ được dùng để quảng bá cho ONWAYS.

2.3. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

Ngoài ra, dù không đề cập đến trong bản điều khoản này, Đối Tác của ONWAYS sẽ phải tuân thủ theo tất cả luật pháp tại nơi mình sinh sống và kinh doanh, như các tiêu chuẩn trong ngành nghề của mình, quy định về an toàn, vệ sinh…

Tóm lại, Đối Tác sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi luật pháp liên quan tại nơi họ sinh sống và làm việc.


3. HỦY THỎA THUẬN

3.1. HỦY THỎA THUẬN

ONWAYS có thể hủy thỏa thuận này với bất kỳ lí do nào và có tác dụng ngay khi thông báo đến với Đối Tác của ONWAYS. Bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác của ONWAYS sẽ có kết quả là chấm dứt thỏa thuận mối quan hệ Đối Tác hoặc cao hơn là hủy toàn bộ tài khoản Đối Tác mà không cần thông báo trước.

Đối Tác của ONWAYS, cũng có thể hủy thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo cho ONWAYS.

Tóm lại, Cả ONWAYS và Đối Tác đều có thể kết thúc thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ hành động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác, Haravan có thể kết thúc thỏa thuận này mà không cần phải thông báo trước.

3.2. PHÁT SINH CỦA VIỆC CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Khi hết hạn hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này, Đối Tác của ONWAYS sẽ phải ngừng ngay lập tức tất cả thông tin hay tài liệu nào đang hiển thị trên website hay bất kỳ phương tiện nào khác của Đối Tác; và tất cả những quyền lợi mà Đối Tác của ONWAYS được hưởng đều sẽ lập tức chấm dứt.

Tóm lại, Nếu thỏa thuận này chấm dứt, tất cả tài liệu truyền thông đều phải được gỡ bỏ khỏi các kênh của Đối Tác. 


4. QUYỀN SỞ HỮU

4.1. QUYỀN SỞ HỮU CỦA ONWAYS

Giữa Đối Tác của ONWAYS và ONWAYS, các sản phẩm trang phục, phụ kiện thời trang thể thao, nền tảng công nghệ quản lý, vận hành của ONWAYS đều có bản quyền. ONWAYS có toàn quyền sử dụng và cho phép sử dụng, bao gồm cả tài liệu hiện tại hay trong quá khứ.

Tóm lại, Tất cả tài sản trí tuệ bạn tiếp cận đều thuộc quyền sở hữu của ONWAYS.

4.2. NHÃN HIỆU CỦA ONWAYS

Xuyên suốt thỏa thuận này, ONWAYS cung cấp cho Đối Tác của mình quyền sử dụng nhãn hiệu của ONWAYS. Nhưng Đối Tác của ONWAYS cần biết rõ và đồng ý sẽ sử dụng một cách hợp pháp và đúng với định dạng cũng như nội dung ban đầu.

Tóm lại, ONWAYS sở hữu toàn phần và từng phần tất cả những gì liên quan đến nhãn hiệu và Đối Tác đồng ý sẽ không sử dụng chúng một cách bất hợp pháp.


5. BẢO MẬT

Mỗi bên trong điều khoản thỏa thuận này đều phải đồng ý rằng sẽ sử dụng thông tin của bên còn lại một cách bảo mật nhất và tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin của ONWAYS. Mỗi bên đồng ý rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân của bên còn lại.


6. BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành sản phẩm ONWAYS theo thông tin được công bố tại đây


7. ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

Chính sách đổi trả sản phẩm ONWAYS theo thông tin được công bố tại đây


8. QUY ĐỊNH CHUNG

8.1. SỰ BẤT KHẢ KHÁNG

Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả ONWAYS và Đối Tác như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này.

8.2. THÔNG BÁO

Tất cả những trường hợp phát sinh nào nằm ngoài thoả thuận này Đối tác của ONWAYS phải thông báo cho ONWAYS để xem xét thay đổi nếu có.

Trong trường hợp ONWAYS có thay đổi về thoả thuận, Đối tác ONWAYS có trách nhiệm cập nhật là nội dụng được đăng tải tại đây.

8.3. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Đây là toàn bộ phần thỏa thuận giữa ONWAYS và Đối Tác, thỏa thuận này sẽ thay thế những bản cũ trước đây.

8.4. CHUYỂN NHƯỢNG

Đối Tác của Haravan không được quyền chuyển nhượng thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có được sự cho phép của ONWAYS.

8.5. LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này được áp dụng tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại với luật pháp Việt Nam, cả đôi bên cũng sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm.


9. ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA ĐỐI TÁC CỦA ONWAYS

9.1. KẾ HOẠCH CHIA SẺ HOA HỒNG THEO DOANH THU

Đối Tác của ONWAYS sẽ được chia sẻ hoa hồng dựa trên doanh thu theo thỏa thuận của ONWAYS với Đối Tác.

9.2. KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Doanh thu từ chương trình đối tác sẽ được hạch toán theo tháng và chi trả trong vòng 05 ngày sau khi hoàn tất xác nhận đối soát (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ). Và nếu khoản tiền này thấp hơn 200,000đ thì chúng tôi sẽ tạm hoãn lại số tiền này cho đến khi con số này vượt qua 200,000đ.

ONWAYS có thể thay đổi chính sách này và thông báo trước 30 ngày đến với Đối Tác.

9.3. ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG

  • Khách hàng hoàn thành thanh toán 100%;

  • Khách hàng đăng ký từ link giới thiệu được ONWAYS xác nhận hợp quy.

9.4. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG

  • Quảng cáo sai quy định của ONWAYS;

  • Các trường hợp gian lận, ONWAYS cung cấp được bằng chứng.

9.5. CHÍNH SÁCH VÀ HÌNH THỨC TRẢ THƯỞNG HOA HỒNG

  • Hoa hồng 10% trên doanh thu;

  • Thưởng năng suất dựa trên doanh thu đạt được theo tháng, quý, năm cụ thể như sau:

           - Doanh thu Tháng vượt mốc 100 triệu đồng là 10%

           - Doanh thu Quý vượt mốc 500 triệu đồng là 5%

           - Doanh thu Năm vượt mốc 2 tỷ đồng là 5%

  • Thông báo kết quả đối soát trong vòng 05 ngày đầu tiên của tháng;

  • Trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin đăng ký ban đầu từ phía đối tác.


ĐĂNG KÝ NGAY!

Mọi thông tin thắc mắc, cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ: 18006526

 

fb chat